Článek

Politika, praxe a instituce trhu práce v nejistých dobách Miriam Kotrusová

Abstrakt

Heyes, Jason – Rychly, Ludek (eds.) Labour Administration in Uncertain Times. Policy, Practice and Institutions.
ILO, EE, 2013. 254 s. ISBN 978-92-2-127489-6

Přečíst článek