Fórum sociální politiky – 1/2019

Fórum sociální politiky 01/2019
Fórum sociální politiky – 01/2019 [4,27 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dva měsíce uplynuly jako voda a my Vám přinášíme první číslo už 13. ročníku našeho časopisu! Nový rok jako obvykle přináší řadu změn v legislativě, třeba změny v insolvenčním zákoně, od ledna také dochází k nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991 (i o tom máme v tomto čísle článek),  zvyšuje se základní výměra všech důchodů, novelou zákona o sociálních službách dojde k navýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti. Mění se splatnost záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění u OSVČ, zvyšuje se rozhodný příjem pro účast na nemocenském  pojištění, od poloviny roku bude zrušena karenční doba a náhrada mzdy tak bude náležet i za první 3 pracovní dny trvaní dočasné pracovní neschopnosti. Schválené změny se pozitivně odrazí např. na výši důchodů nebo na náhradách zaměstnanců za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

I my jsme si pro  Vás připravili nové články a témata a já bych Vás s nimi ráda seznámila. Doufám, že 32 stran zajímavého čtení se Vám bude líbit a bude pro Vás inspirativní.

[…]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Analýza potřeb pokrytí území sociálními službami Petr Vojtíšek
Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky Lenka Říhová, Michal Blahout
100 let ve službách republiky – sociální péče o válečné veterány v České republice Peter Brnula, Jitka Laštovková, Pavel Kucler
Možnosti zaměstnávání znevýhodněných osob v sektoru služeb Marek Merhaut, Karel Chadt
Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019 Olga Bičáková
Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů Hana Roztočilová
Sociální soudržnost a blahobyt v Evropě Georgi Dragolov, Jan Delhey, Klaus Boehnke, Eurofound (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek)
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku