Článek

Sociální soudržnost a blahobyt v Evropě Georgi Dragolov, Jan Delhey, Klaus Boehnke, Eurofound (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek)

Abstrakt

Sociální soudržnost znamená pocit sounáležitosti, odolnost a orientaci společnosti na společné blaho. Je dokázáno, že život v soudržné společnosti má pozitivní dopad na blahobyt jednotlivce a pomáhá zlepšovat život všech obyvatel. Blahobyt států i jednotlivců se považuje za  jednoznačné pozitivum a důležité měřítko pro rozvoj člověka.

Přečíst článek