Článek

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019 Olga Bičáková

Abstrakt

Dnem 1. ledna 2019 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,  ve znění pozdějších předpisů.

Přečíst článek