Fórum sociální politiky – 1/2017

Fórum sociální politiky 01/2017
Fórum sociální politiky – 01/2017 [812,36 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

před nedávnem jsem Vám na tomto místě přála krásné vánoce a šťastný nový rok, ale čas běží a my za sebou máme již více než měsíc nového roku a setkáváme se u prvního čísla našeho časopisu. Na úvod pro  Vás mám dvě zprávy, jednu dobrou a jednu horší (záměrně nepíši špatnou). Po deseti ročnících vydávání časopisu jsme se rozhodli zvýšit cenu jednoho čísla z 50 Kč na 60 Kč. Vzhledem k tomu, že jde o první  zvýšení ceny za deset let vydávání, věřím, že u Vás najde pochopení. To byla ta horší zpráva. Dobrou zprávou je, že se i nadále budeme snažit, aby obsah časopisu byl kvalitní a aktuální. I z tohoto důvodu  naleznete u recenzovaných článků kromě obvyklých informací o autorovi či autorech také fotografii autora.
Věřím, že jste kromě již zmiňovaných vánoc a silvestra ve zdraví přežili i letošní zimu, která po letech byla konečně zase tou ladovskou zimou, se spoustou sněhu a mrazivých dní. Bylo to fajn, ale já už se opravdu  moc těším na jaro. Až zase odložíme teplé kabáty, budeme moci vyrazit do přírody, dát si něco dobrého na zahrádce oblíbené restaurace. No, už aby to bylo, i když březen za kamna vlezem, duben…, vždyť to znáte sami. Doufám, že v dalším čísle časopisu nebudu bědovat nad rozmary počasí.

[…]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Principy veřejného financování služeb sociální péče v ČR – reflexe a návrhy systémových změn Petr Vojtíšek
Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost integračního programu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou – případová studie Jan Vašat
Financování sociálních podniků Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová
Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce Pavel Bareš, Jiří Mertl
Sociální práce zajišťovaná obecními a krajskými úřady v přenesené působnosti Jana Havlíková
Multidisciplinarita v příspěvku na péči Olga Hubíková
Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky Petra Michalová
Knihovna Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v novém RILSA
Novinky v knižním fondu RILSA