Článek

Sociální práce zajišťovaná obecními a krajskými úřady v přenesené působnosti Jana Havlíková

Abstrakt

Zatímco sociální služby zajišťují obce a kraje v rámci své samostatné působnosti, činnosti sociální práce byly těmto subjektům svěřeny v působnosti přenesené; konkrétně obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (dále „ORP“) a krajským úřadů (dále „KÚ“) zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a obcím s pověřeným obecním úřadem (dále  „obce s POU“) a rovněž ORP zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o model „smíšené územní správy“.

Přečíst článek