Článek

Principy veřejného financování služeb sociální péče v ČR – reflexe a návrhy systémových změn Petr Vojtíšek

Abstrakt

Nastavení veřejnoprávní solidarity v systému sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je ústředním tématem tohoto textu, který je výrazně zkrácenou verzí výstupů  disertační práce autora1. Téma systematicky zapadá do oblasti sociální ochrany obyvatel ČR, konkrétně do soustavy sociální pomoci. Sociální pomoc se uvnitř člení ještě na dávky sociální péče  (dávky pro osoby se zdravotním postižením, systém hmotné nouze) a sociální služby, které jsou předmětem zájmu tohoto článku. Systém sociálních služeb je z pohledu sociálněpolitických nástrojů výjimečný svým charakterem – jedná se o konání ve prospěch potřebných osob. Sociální služby zahrnují množství cílových skupin a typů služeb, článek je zaměřen na pole služeb sociální péče.  Důvodem aktuálnosti tématu jsou demografické prognózy, změny ve struktuře a funkcích moderní rodiny, rozsah povinností sociálních států tváří v tvář jejich ekonomické kondici, efektivita  veřejných služeb a nestátních subjektů. Cílem článku je na základě reflexe současného systému financování předložit návrh systémových opatření pro úpravu veřejnoprávní solidarity v sociálních  službách (konkrétně službách sociální péče) v ČR.

Klíčová slova
veřejnoprávní solidarita, služby sociální péče, nestátní neziskové organizace, financování sociálních služeb, deregulace sociálních služeb
Přečíst článek