Fórum sociální politiky – 1/2016

Fórum sociální politiky 01/2016
Fórum sociální politiky – 01/2016 [618,31 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ráda bych Vás jako nová šéfredaktorka našeho časopisu poprvé pozdravila v roce 2016. Máme sice již druhý měsíc nového roku, přesto si Vám dovolím popřát hodně zdraví a pracovních úspěchů. Úvodem mi dovolte, abych nejprve jménem celé redakční rady i jménem svým poděkovala za obětavost a dokonale odváděnou práci bývalé šéfredaktorce, paní Mgr. Heleně Lisé. Všichni, a věřím, že i vy, milí čtenáři, jí  přejeme mnoho dalších spokojených let zasloužilého odpočinku prožitých ve zdraví. Za sebe bych jí pak ráda poděkovala za cenné rady, které mi dala (a stále dává) při převzetí vedení našeho časopisu.

Tímto číslem otevíráme již desátý ročník. Věřím, že se společně budeme podílet na obsahové náplni jednotlivých rubrik tak, aby náš časopis odrážel nadále dění v oboru a přinášel zajímavé a užitečné informace.

[…]

Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Sociální ekonomika a sociální podnikaní v České Republice Marie Dohnalová, Gabriela Korimová
Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie na Slovensku Gabriela Korimová, Marie Dohnalová
Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji Pavel Bareš, Ladislav Průša
Projekty Fondu dalšího vzdělávání pomohly tisícům lidí Roman Sovák
Pohyblivé – flexibilní formy odměňování v letech 2009 až 2014 Aleš Kroupa
Anketa „Ústavní péče o ohrožené děti“ Jana Barvíková
Možnosti využití otevřených dat ČSSZ Dušan Chlapek, Jan Kučera
Podpora připravenosti obcí na demografické změny Petr Wija, Olga Starostová
Konference RELIK 2015 Daniela Bezchlebová, Jana Fabiánová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku