Článek

Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie na Slovensku Gabriela Korimová, Marie Dohnalová

Abstrakt

Cieľom štúdie je poukázať na rozvoj teoretických a aplikačných názorov na sociálnu ekonómiu, sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie v ponovembrovom vývoji Slovenska. Vedecko-výskumná a publikačná základňa bola orientovaná na definovanie teoretických základov danej problematiky a špecifiká etablovania nového sektora sociálnej ekonomiky v tranzitívnych ekonomikách. V praktickej rovine rezonuje otázka úlohy sociálneho podnikania a sociálnych podnikov v politike zamestnanosti pre rôzne marginalizované skupiny trhu práce (dlhodobo nezamestnaní, zdravotne  postihnutí, inak vylučovaní občania). Osobitne je dôležitá legislatívna a mediálna podpora nového typu podnikania a nových subjektov podnikania (sociálne podniky, sociálne družstvá, chránené dielne).

Přečíst článek