Článek

Anketa „Ústavní péče o ohrožené děti“ Jana Barvíková

Abstrakt

Zajímalo nás, jak ředitelé dětských domovů ze svého úhlu pohledu vnímají dopady legislativních změn z posledních let v oblasti péče o ohrožené děti a jaké jsou jejich názory na možnost převedení školských zařízení ústavní péče z resortu MŠMT do resortu MPSV.

Přečíst článek