Trvá zájem o zjištění RILSA k socioekonomické situaci Romů

Trvá zájem o zjištění RILSA k socioekonomické situaci Romů

01. 07. 2024

Koncem letošního dubna představil Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., (RILSA) výsledky svého projektu ke sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti. Zájem masmédií o tato zjištění nadále trvá.

S odkazem na zprávu ČTK některé závěry výzkumu představil koncem června například Radiožurnál, nejposlouchanější česká rozhlasová stanice. Věnoval se zejména datům k zaměstnanosti Romů v porovnání s většinovou populací: „V celém Česku má smlouvu na dobu určitou asi sedm procent zaměstnaných, z romských pracovníků polovina. Zhruba každý devátý Rom pak pracuje bez uzavřené smlouvy“.

Idnes.cz, jeden z nejčtenějších domácích zpravodajských serverů, se – stejně jako Radiožurnál – zaměřil také na problematiku vzdělání: „Polovina všech respondentů nad 16 let měla základní školu, dalších šest procent ji nedokončilo. Tři z deseti získali výuční list. Tři procenta lidí měla maturitu. Vysokou školu vystudovalo jen pár dotázaných. Pro devět z deseti dětí si jejich romští rodiče přejí lepší vzdělání, než sami mají. U téměř poloviny dětí matky a otcové chtějí, aby měly aspoň maturitu“.

Vybrané výsledky výzkumu RILSA šíří i zpravodajský server obecně prospěšné společnosti ROMEA, která si klade za cíl mimo jiné prostřednictvím podpory vzdělávání přispívat k odstraňování zažitých stereotypů o romské menšině. Web Romea připomněl i demografické poznatky: „Mezi romskou a obecnou populací jsou zásadní rozdíly už v sociodemografických charakteristikách. Populace jsou si blízké pouze z hlediska rodinného stavu, jinak je romská populace ve srovnání s obecnou populací výrazně mladší, což může být způsobeno jak odlišným reprodukčním chováním, tak také úmrtností v nižším věku.

Čtyřletý projekt, o jehož zjištění je takový zájem, realizoval RILSA za finanční podpory z Fondů EHP a Norska. Cílem výzkumu bylo překonat dlouhodobou absenci spolehlivých dat o socioekonomické situaci romské menšiny v České republice a navrhnout způsob, jak opakovaně získávat srovnatelná data a měřit změny v čase. Zájemce o danou problematiku odkazujeme na obsáhlou tiskovou zprávu k danému projektu RILSA.