Pozvánka na konferenci o dopadech rodičovských konfliktů na děti

Pozvánka na konferenci o dopadech rodičovských konfliktů na děti

14. 05. 2024

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) zve odborníky, novináře i širší veřejnost na konferenci, která uzavře unikátní projekt „Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče“.

Po prezentacích hlavních zjištění projektu výzkumnicemi z RILSA bude následovat panelová diskuse s odborníky různých profesí, mezi nimiž nebudou chybět např. psycholog, sociální pracovnice z OSPOD, soudkyně, advokátka či soudní sociální pracovnice. Zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR publikum seznámí s aktuálně připravovanými legislativními změnami týkajícími se rozvodů manželství s nezletilými dětmi.

Jedno z provedených rozsáhlých šetření neslo název Dítě v rodičovském konfliktu 2021. Zaměřilo se nejen na období po rozvodu nebo rozchodu rodičů, ale mapovalo rovněž události, které rozchodu předcházely, včetně podoby partnerského soužití ještě před propuknutím partnerské krize. Ohledně období kolem rozchodu a po něm byla pozornost věnována také tomu, jak do vyjednávání dospělých vstupovaly či byly vtahovány jejich společné děti a jaká byla míra konfliktu, který rozchody či rozvody mnohdy provází. Výzkumnice se zajímaly rovněž o to, jak se rodiče dokáží na péči o děti dohodnout.

Termín a místo konání konference: 27. května 2024 od 9 do 17 hodin, Paralelní Polis (Dělnická 475/43, Praha 7 Holešovice), multifunkční sál

Registrační formulář na konferenci zde.

Tisková zpráva přibližující daný výzkumný projekt je k dispozici zde.

Více informací k projektu (včetně jeho dosavadních publikačních výstupů) zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.; jana.barvikova@rilsa.cz