Konference RILSA o dopadech rozvodů zaujala desítky odborníků

Konference RILSA o dopadech rozvodů zaujala desítky odborníků

28. 05. 2024

Za osobní účasti zhruba šesti desítek odborníků především na problematiku rodinného práva a služeb pro rozcházející se rodiče se v pondělí 27. května 2024 uskutečnila závěrečná konference k projektu „Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče“. Dalších zhruba 150 profesionálů z dané oblasti sledovalo dění z konference online. Pořadatelem akce, která vyvolala takto velký ohlas, byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA).

První část konference tvořily ve dvou blocích prezentace hlavních zjištění projektu. Socioložky z týmu rodinné politiky RILSA Jana Barvíková, Jana Paloncyová, Sylva HöhneNaděžda Křečková Tůmová představily životy rodin (s dětmi), které si prošly rozpadem vztahu, a to včetně cesty k současnému uspořádání péče o dítě a určení výživného. Výzkumnice se zajímaly také o míru čerpání služeb určených pro rozcházející se rodiče a spokojenosti s těmito službami.

Poznatky z dotazníkového šetření následně doplnily závěry z hloubkových rozhovorů, které představily vnímání rozchodu rodičů očima dítěte či mladého dospělého.

Druhá část konference dala prostor odborníkům z praxe. Nejprve zástupkyně Ministerstva spravedlnosti ČR představily připravované legislativní změny v rozvodech a v následné péči o děti. Poté následoval diskusní odborný panel se zástupci profesionálů z řad advokátů, opatrovnických soudců, pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, psychologů a sociologů.

Panelová diskuse s přispěním účastníků v sále rozkryla řadu témat a přinesla podnětné návrhy pro praxi. Mnozí diskutující vyzdvihovali přínos prezentovaného výzkumného projektu RILSA i pro jejich každodenní pracovní náplň a deklarovali zájem o další spolupráci s RILSA, neboť jim prý poskytuje řadu cenných zjištění a přesnější představy o životě rozpadajících se rodin.

Dále zde nabízíme:

Všechny dosud publikované výstupy RILSA k projektu Dítě v rodičovském konfliktu jsou dostupné zde.

Tisková zpráva ke konferenci je dostupná zde.

Prezentace a videozáznam z konference jsou dostupné zde: