Socioložky z RILSA na kulatém stole z cyklu „Rodinná reflexe“

Socioložky z RILSA na kulatém stole z cyklu „Rodinná reflexe“

14. 02. 2024

Kulatý stůl „Rodinná reflexe: Česko a rozvody – Co vše vlastně znamená rozvod?“ se konal 13. února 2024 v Poslanecké sněmovně PČR pod záštitou Marie Jílkové, poslankyně a předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. První z kulatých stolů ze série „Rodinná reflexe“ byl věnován těmto důležitým otázkám spojeným s rozpadem rodin: Jaká je rozvodovost v ČR? Jaké jsou typy péče o děti? Jaká je role OSPOD a opatrovnických soudů v rozvodovém řízení? Jaká je aktuální praxe rozvodového řízení a jak ho lze usnadnit?

Úvodní slovo pronesly poslankyně Marie Jílková a senátorka Miluše Horská. Výzkumnice z RILSA Jana PaloncyováJana Barvíková v rámci prvního bloku Rozvod v číslech prezentovaly statistická data a vybrané výsledky šetření realizovaných v rámci projektu RILSA Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (2019–2024).

V rámci bloku Aktuální situace a příběhy z praxe vystoupili zástupci neziskových organizací Women for WomenAperio, poskytujících služby rodinám v rozpadu (Barbora Gaveau a Halka Jaklová), a Kanceláře Veřejného ochránce práv (Martin Ježek). Promluvila rovněž zástupkyně mediátorů a advokátů (Eva Vaňková). Právní přehled ohledně problematiky zájmu dítěte a role opatrovnických soudů a OSPOD v rozvodu poskytl zástupce MPSV Adam Křístek. V závěrečném bloku Jak můžeme usnadnit rozvodové řízení? představily Pavla Belloňová a Lucie Slavíková aktuální návrhy na změny legislativy.

Prezentace socioložek z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) Rozvody / rozchody v České republice.

Tisková zpráva spolupořadatelů kulatého stolu Rodinná reflexe: Česko a rozvody – Co vše vlastně znamená rozvod?