Experti z RILSA na celorepublikové poradě sociálních pracovníků ve vězeňské službě

Experti z RILSA na celorepublikové poradě sociálních pracovníků ve vězeňské službě

15. 12. 2023

Ve dnech 4. a 5. prosince 2023 proběhla v Praze výroční Celorepubliková porada sociálních pracovníků věznic, vazebních věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence. Porady se zúčastnili zástupci sociálních pracovníků ze všech věznic v ČR. Na akci byly diskutovány aktuální otázky sociální práce ve vězeňství a řada témat souvisejících s touto problematikou.

V důsledku předchozí spolupráce se sociálními pracovníky z vězeňské služby byli na poradu pozváni i pracovníci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., (RILSA) Jana Havlíková, Olga HubíkováRobert Trbola, aby zde představili výstupy z projektu Kvalita výkonu sociální práce v ČR (RILSA, 2020–2022).

Projekt byl zacílen na měření kvality výkonu sociální práce včetně jejího metodického uchopení. Výzkum probíhal v souladu s participativní metodou, v jejímž rámci byla navázána těsná spolupráce se sociálními pracovníky ze všech oblastí sociální práce. Obzvláště sociální pracovníci z vězeňství participovali na výzkumu velmi intenzivně a v důsledku toho projevili zájem na prezentaci těch zjištění z uvedeného projektu RILSA, která se týkala sociální práce ve vězeňství.

Výše jmenovaní výzkumní pracovníci RILSA na výroční poradě sociálních pracovníků ve vězeňské službě prezentovali taková témata, jako jsou základní charakteristiky pracovní síly v oblasti výkonu sociální práce ve vězeňství či kontext a zvláštnosti této sociální práce; dále pak specifika daného prostředí a jeho vybavenost pro výkon sociální práce ve vězeňství.