Výzkumné pracovnice z RILSA na konferenci Fórum rodinné politiky

Výzkumné pracovnice z RILSA na konferenci Fórum rodinné politiky

10. 10. 2023

Ve dnech 12. – 13. října se v Hradci Králové koná 6. ročník odborné konference Ministerstva práce a sociálních věcí „Fórum rodinné politiky“. Hlavní pozornost má být věnována neformálním pečujícím.

Socioložka Jana Paloncyová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) na této konferenci vystoupí 13. října v panelu Kam směřujeme v oblasti předškolní péče a vzdělávání?, který se zaměří na nové a inovativní formy v dané sféře.

Jana Paloncyová je spoluautorkou letos vydané výzkumné zprávy RILSA Dětské skupiny a rodinná centra – jejich fungování a přístup dětí se specifickými potřebami k těmto službám. Publikace je jedním z výstupů projektu RILSA Přístup dětí se specifickými potřebami k předškolní péči.

Socioložka Lucie Vidovićová z RILSA bude na Fóru rodinné politiky dne 13. října panelistkou bloku nazvaného Péče a vztahy v rodině – jak péče ovlivňuje vztahy pečujících s dalšími členy rodiny?. Tento panel se bude věnovat vztahům v rodinách při zatížení péčí.

Lucie Vidovićová, mj. spoluautorka projektu (podpořeného z TA ČR) o týrání a zneužívání seniorů (tzv. EAN, zkratka anglického Elder Abuse and Neglect), chce na Fóru rodinné politiky otevřít širokou společenskou debatu o nutnosti podpory pečujících právě v rámci prevence a sanace dopadů EAN. S tématem souvisí i nový projekt Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Život ve stáří II, který sleduje dynamiku změn seniorské populace po 20 letech.

Webové stránky 6. ročníku konference Fórum rodinné politiky.