Život ve stáří II

Číslo projektu:
IP70715
Řešitel RILSA:
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Filip Hon, Ph.D., Ing. Filip Červenka, PhDr. Věra Kuchařová, CSc., Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2022
Trvání do:
2027
Popis:

Projekt se zaměřuje na vytvoření datového souboru a analýz popisující vybrané životní oblasti, zkušenosti a hodnoty současné populace seniorů a seniorek ve věku 60+. Šetření unikátním způsobem navazuje na obdobný výzkumu z roku 2002 (Život ve stáří). Projekt tak přinese zajímavý pohled na změny a stabilitu za dvacetileté období a pokusí se zhodnotit, co tato dynamika znamená pro směřování politiky v oblasti stárnutí.