Novinky.cz o prvních výsledcích průzkumu RILSA z projektu „Dopady pandemie Covid-19 na sólo rodiče“

Novinky.cz o prvních výsledcích průzkumu RILSA z projektu „Dopady pandemie Covid-19 na sólo rodiče“

24. 11. 2021

Novinky.cz, nejčtenější český zpravodajský portál, uveřejnily článek o dopadech koronavirové pandemie na české samoživitele a samoživitelky. Hlavním zdrojem zprávy byl výzkum RILSA.

Novinky.cz vycházejí zejména ze článku „Dopady pandemie na sólo rodiče − první výsledky výzkumu“, který publikovala výzkumná pracovnice RILSA Sylva Höhne v říjnovém vydání časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i.

Autora serveru Novinky.cz zaujala z dotazníkového šetření provedeného v období od března 2020 do března 2021  například tato zjištění: „Bytová situace se zhoršila u osmi procent respondentů, zlepšila u tří procent. Těžší podmínky na trhu práce pocítila takřka čtvrtina sólo rodičů, lepší pět procent. Slaďování práce a rodiny bylo horší u třetiny samoživitelů a samoživitelek, lepší pak u dvanácti procent“.

Článek zpravodajského portálu Novinky.cz.

Článek „Dopady pandemie na sólo rodiče − první výsledky výzkumu“ z Fóra sociální politiky.

Plné znění všech vydání časopisu Fórum sociální politiky v internetovém archivu zde.