Fórum sociální politiky – 05/2021

Fórum sociální politiky 05/2021
Fórum sociální politiky – 05/2021 [1,53 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

stejně jako před rokem je i letošní říjnové číslo Fóra sociální politiky monotematické: zabývá se sociálně politickými dopady koronavirové pandemie. Vše nasvědčuje tomu, že její vývoj dá mnoho podnětů k monotematickému číslu o stejné problematice také příští rok.

[…]

S přáním inspirativního čtení říjnového čísla FSP
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Dopady pandemie covidu-19 na zaměstnanost osob starších 50 let v evropských zemích Lenka Lakotová
The impact of the coronavirus pandemic on implementation of new occupational pension schemes in Poland Marek Szczepański
Z nových publikací VÚPSV RILSA
Poskytování poradenské a sociální práce lidem bez domova s akcentem na jejich pracovní uplatnění Helena Marešová − Marie Táborská − Noemi Roupcová
Dopady pandemie na sólo rodiče − první výsledky výzkumu Sylva Höhne
Laický soudce − historický relikt či funkční garant pracovněprávní ochrany? Petr Frischmann
Nová vědecká éra? Od byrokratické komerce ke kreativitě ve veřejném zájmu Jan Keller
Česko versus budoucnost: Naše dnešní krize a jak z ní ven Jan Mertl