FAQ Umístění mimo rodinu


8. 2. 2024

Pokud jste ve sledovaném období žádné dítě mimo rodinu neumísťovali, prosíme, vyplňte i tak PŘEHLED O POČTU DĚTÍ PRVNĚ UMÍSTĚNÝCH MIMO BIOLOGICKOU RODINU ZA ORP, kde v příslušné otázce na počet dětí umístěných mimo rodinu za Vaši ORP uvedete 0. Dotazník pro Vás bude velmi krátký, po této otázce se Vám zobrazí až závěrečná otázka P7 s prostorem pro Váš případný komentář k problematice umísťování mimo rodinu. I Vaše 0 je pro nás důležitá informace a v datech by nám pro analýzy dle regionů a ORP chyběla.


1. 2. 2024

Na základě kontroly dosud vyplněných dotazníků si dovolujeme připomenout, že pokud v dotazníku „PŘEHLED O POČTU DĚTÍ PRVNĚ UMÍSTĚNÝCH MIMO BIOLOGICKOU RODINU ZA ORP“ byla vyplněna otázka S6 dle „vzoru 1 (tabulka ve verzi s počty domácností a počty dětí z těchto domácností)“,v dotazníku „PŘÍČINY A SOUVISLOSTI PRVNÍHO UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE MIMO BIOLOGICKOU RODINU“ je třeba v otázce S4 zvolit odpověď „vzor 1 (tabulka ve verzi s počty domácností a počty dětí z těchto domácností)“ a vyplnit následující otázky S5 a S6.

S překvapením jsme zjistili, že několik ORP vyplnilo dotazník „PŘEHLED O POČTU…“ podle vzoru 1, avšak v dotaznících „PŘÍČINY A SOUVISLOSTI…“ v otázce S4 označily snad omylem možnost „vzor 2 (tabulka ve verzi za jednotlivé děti bez rozlišení počtu domácností)“ a následně vyplnily otázku S7. Takový postup musí být pro Vás mnohem náročnější a nám bohužel znemožní zjistit, které děti umístěné mimo rodinu pocházely ze stejných domácností. Prosíme Vás, pokud se to stalo i Vám a budete za Vaši ORP vyplňovat ještě další dotazníky, postupujte již podle výše uvedeného pokynu.


30. 1. 2024

K vyplňování dotazníku PŘÍČINY A SOUVISLOSTI PRVNÍHO UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE MIMO BIOLOGICKOU RODINU:

V některých odpovědích na otázku 93 (v té byl zjišťován hlavní cíl individuálního plánu ochrany dítěte – IPOD) bylo poukázáno na skutečnost, že dotazované oddělení SPOD již spisovou dokumentaci postoupilo jinému OSPOD, případně že IPOD vyhotovil, vypracovává nebo vykonává jiný OSPOD než dotázané oddělení SPOD. V případě, že se tato situace týká i Vašeho OSPOD, uvádějte ji prosím v otázce 93. Můžete na ní poukázat i v jiné textové otázce dotazníku, pokud budete považovat za vhodné v příslušné souvislosti tuto okolnost zdůraznit, ale pokud se Vás tato situace týká, tak jí prosím vždy uveďte v otázce 93. Tato informace je pro nás důležitá primárně v souvislosti s vyhodnocením odpovědí na otázku 93 dotazníku. Zároveň ale předpokládáme, že ji bude nutné zohlednit také při vyhodnocení některých dalších odpovědí, a to s ohledem na to, že po předání spisové dokumentace jinému OSPOD nemusíte disponovat některými dalšími v dotazníku zjišťovanými informacemi. Rádi bychom proto odlišili případy, kdy nedostupnost určitých informací souvisí s touto skutečností. Pokud by bylo na tuto okolnost poukázáno pouze v jiných otázkách dotazníku, byla by možnost zohlednění Vámi uvedené informace při vyhodnocení údajů z dotazníků naopak velice omezená.


24. 1. 2024

došlo k úpravě v obou dotaznících podstatné pro města Ostrava, Brno a Plzeň: varianty odpovědí v nabídce u otázek P2. Obec s rozšířenou působností (Přehled o počtu dětí prvně umístěných mimo biologickou rodinu za ORP) a S2. Obec s rozšířenou působností (Příčiny a souvislosti prvního umístění dítěte mimo biologickou rodinu) byly rozšířeny o jejich správní obvody/městské části.