Posílení kapacity odborových svazů v České republice

Číslo projektu:
NF914922
Řešitel RILSA:
Mgr. Aleš Kroupa
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D., PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D., Ing. Jana Váňová, Ing. Soňa Veverková
Řešitel:
FAFO
Spoluřešitel:
Kristin Alsos
Poskytovatel:
EEA and Norway Grants by Innovation Norway
Příjemce:
RILSA
Spolupříjemce:
FAFO
Trvání od:
2022
Trvání do:
2024
Popis:

Cílem projektu je na základě výzkumu a s využitím zkušeností norského partnera vypracovat strategii pro stabilizaci a případné posílení členské základny odborů.

Na základě hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření budou identifikovány existující motivátory a bariéry pro vstup do odborů mezi neorganizovanými zaměstnanci a současně mezi stávajícími členy odborů. Předmětem výzkumu bude též zjištění postojů drobných podnikatelů k případnému organizování se v odborech. V tomto případě budou mapovány též motivátory a bariéry pro vstup na úrovni samotných podnikatelů včetně bariér legislativních a institucionálních.

Projekt se dále zaměří na odborovou organizovanost v sektoru kultury. Vzhledem ke specifičnosti odborových svazů a jejich členů v tomto sektoru budou za pomoci ankety zmapovány postoje k odborové organizovanosti mezi členy odborových svazů sdružených Konfederaci umění a kultury.

Na základě uvedených analýz budou vytvořeny materiály obsahující základní principy a postupy, jejichž uplatnění by mělo pomoci představitelům odborů postupně stabilizovat a případně posílit odborovou základnu.

Projekt je podpořen z Norského finančního mechanismu 2014–2021, z programu “Sociální dialog – důstojná práce”.