Posílení kapacity odborových svazů v České republice

Number:
NF914922
Project leader:
Posílení kapacity odborových svazů v České republice
Principal investigater:
Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D. , PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D. , Ing. Jana Váňová , Ing. Soňa Veverková
Project co-leader:
FAFO
Co-Principal investigater:
Kristin Alsos
Grant Provider:
EEA and Norway Grants by Innovation Norway
Recipient:
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Co-Recipient:
FAFO
Solution time from:
2022
Solution time until:
2024
Description:

Cílem projektu je na základě výzkumu a s využitím zkušeností norského partnera vypracovat strategii pro stabilizaci a případné posílení členské základny odborů.
Na základě hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření budou identifikovány existující motivátory a bariéry pro vstup do odborů mezi neorganizovanými zaměstnanci a současně mezi stávajícími členy odborů. Předmětem výzkumu bude též zjištění postojů drobných podnikatelů k případnému organizování se v odborech. V tomto případě budou mapovány též motivátory a bariéry pro vstup na úrovni samotných podnikatelů včetně bariér legislativních a institucionálních.
Projekt se dále zaměří na odborovou organizovanost v sektoru kultury. Vzhledem ke specifičnosti odborových svazů a jejich členů v tomto sektoru budou za pomoci ankety zmapovány postoje k odborové organizovanosti mezi členy odborových svazů sdružených Konfederaci umění a kultury.
Na základě uvedených analýz budou vytvořeny materiály obsahující základní principy a postupy, jejichž uplatnění by mělo pomoci představitelům odborů postupně stabilizovat a případně posílit odborovou základnu.
Projekt je podpořen z Norského finančního mechanismu 2014-2021, z programu “Sociální dialog – důstojná práce”.