Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky

Číslo:
GA15-14736S
Řešitel:
Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
Spoluřešitel:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , PhDr. Věra Kuchařová CSc. , Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D. , PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:
Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Mgr. Růžena Stuchlá
Poskytovatel:
GA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2015
Doba řešení do:
2017
Popis:

Cílem projektu je analyzovat přechod k otcovství a mateřství a jejich rané fáze v kontextech trhu práce a sociální politiky. Situace v České republice bude porovnána se situací v jiných evropských zemích. Výzkumný projekt vychází z teorie sociální konstrukce reality autorů Bergera a Luckmanna. České rodičovství bude studováno v kontextech trhu práce a sociální politiky a komparováno s rodičovstvím v jiných evropských státech, přičemž bude speciální pozornost věnována otcovství. Bude využito kombinovaných výzkumných metod. Projekt zahrnuje longitudinální kvalitativní výzkum přechodu k rodičovství, který je součástí evropského projektu TranPARENT. Bude realizována třetí vlna rozhovorů, která bude analyzována společně s daty z předcházejících dvou vln výzkumu. Kvantitativní část přinese nezávislá zjištění o raných stádiích rodičovství a reprodukce. Analyzovaná data budou zahrnovat longitudinální Generations and Gender Survey (reprodukční chování), Výběrové šetření pracovních sil (vztahy mezi rodičovstvím, zaměstnaností a sociální politikou), EU-SILC a EVS nebo ISSP, všechna umožňující Evropské srovnání. Konečné výstupy budou zahrnovat 12 článků v českých a zahraničních odborných časopisech.