Fatherhood and Motherhood in the Contexts of Labour Market and Social Policy

Number:
GA15-14736S
RILSA Principal investigator:
Fatherhood and Motherhood in the Contexts of Labour Market and Social Policy
RILSA Co-investigator:
Fatherhood and Motherhood in the Contexts of Labour Market and Social Policy, Fatherhood and Motherhood in the Contexts of Labour Market and Social Policy, Fatherhood and Motherhood in the Contexts of Labour Market and Social Policy, Fatherhood and Motherhood in the Contexts of Labour Market and Social Policy
Co-investigater:
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Mgr. Růžena Stuchlá
Grant provider:
GA ČR
Recipient:
VÚPSV
Project start:
2015
Project end:
2017
Description:

The aim of the project is to analyse the transition to fatherhood and motherhood and its early stages in the contexts of the labour market and social policy. The situation in the Czech Republic will be compared with that in other European countries. This research project is based on Berger and Luckmann´s theory about the social construction of reality. Czech parenthood will be studied in the contexts of the labour market and social policy and compared with parenthood in other European states with special attention being devoted to fatherhood. The mixed method approach will be applied. The project includes longitudinal qualitative research on the transition to parenthood, part of the European TransPARENT project. A third wave of interviews will be conducted and analysed together with data from the previous two waves. The quantitative part will provide independent findings on the early stages of parenthood and reproduction. The data analysed will include the longitudinal Generations and Gender Survey (reproductive behaviour), the Labour Force Survey (relations between parenthood, employment and social policy), EU-SILC and EVS or ISSP, all of which enable European comparisons. The final output will include 12 articles in Czech and foreign academic journals.
 
 


 

Outputs
 

NEŠPOROVÁ, Olga, 2019. Hazy transition to fatherhood: The experiences of Czech fathers. Journal of family issues, 40(2), 143–166.

ŠŤASTNÁ, Anna, 2019. Změny nastavení rodičovského příspěvku v Česku a jejich možný dopad na reprodukční chování. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 55(1), 31–60.

NEŠPOROVÁ, Olga, 2019. Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství. Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 55(1), 3–30.

ŠŤASTNÁ, Anna & Renata KYZLINKOVÁ, 2019. Vzdělání a přechod k otcovství v České republice: reflexe dvou společenských kontextů. Sociológia, 51(4), 393–419.

KUCHAŘOVÁ, Věra & Olga NEŠPOROVÁ, 2019. Rodinná politika a formální a neformální péče o předškolní děti ve vybraných státech. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 55(4), 477–505.

NEŠPOROVÁ, Olga, 2019. Non-normative parents in the gender-traditional Czech Republic. In. New parents in Europe. Cheltenham: Edward Elgar.

 

KYZLINKOVÁ, Renata & Anna ŠŤASTNÁ, 2018. Fatherhood in a changing society: Shifts in male fertility patterns. Sociological research online, 23(2), 328–353.

NEŠPOROVÁ, Olga & Kristýna JANUROVÁ, 2018. Working fathers and childcare in the Czech Republic. In. Fathers, childcare and work: Cultures, practises and policies. Bingley: Emerald Publishing.

 

KUCHAŘOVÁ, Věra & Olga NEŠPOROVÁ, 2017. Česká rodinná politika – podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny. Fórum sociální politiky, 11(2), 2–13.

HÖHNE, Sylva, 2017. Změny v čerpání rodičovského příspěvku v demografických souvislostech. Demografie, 59(1), 5–22.

 

KYZLINKOVÁ, Renata & Anna ŠŤASTNÁ, 2016. Reprodukční plány mladých mužů v ČR. Demografie, 58(2), 111–128.

HÖHNE, Sylva & Věra KUCHAŘOVÁ, 2016. Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006–2015 a jejich potenciál měnit natalitní chování. Politická ekonomie, 64(7), 867–890.

NEŠPOROVÁ, Olga, 2016. The initial years of motherhood and fatherhood as perceived by expectant parents: The division of care and paid work. Sociální studia / Social Studies, 13(4), 9–25.

 

NEŠPOROVÁ, Olga, 2015. Flexibilní režim čerpání rodičovského příspěvku a slaďování rodičovství s placenou prací. Fórum sociální politiky, 9(6), 10–18.

KYZLINKOVÁ, Renata & Anna ŠŤASTNÁ, 2015. (Ne)plánování rodičovství – přechod k otcovství u mužů v České republice. In. Conference proceedings RELIK 2015: reprodukce lidského kapitálu: vzájemné vazby a souvislosti: 12.–13. listopadu. Praha: Oeconomica, 366–383.

 


 
 
Technologická agentura České republiky