Komplexní výzkum v oblasti ochrany práv dětí

Číslo projektu:
IP70621
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D., Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2022
Trvání do:
2027
Popis:

Projekt se zaměřuje na vybraná dílčí témata z oblasti sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče v návaznosti na výzkumné potřeby MPSV související s plněním cílů vládou schválené Národní strategie ochrany práv dětí 2021–2029 (usnesení č. 1323 ze dne 14. 12. 2020) a úkolů vytčených v I. akčním plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 2021–2029.

Součástí projektu bude mj. samostatné zpracování následujících výzkumných témat:
1. rozbor příčin umisťování dětí do náhradních forem péče a zmapování průchodu dětí systémem náhradní péče;
2. identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče;
3. realizace výzkumu faktorů ovlivňujících kvalitu života ohrožených dětí a rodin;
4. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v 21. století;
5. naplňování potřeb dětí svěřených do nezprostředkované pěstounské péče, jakož i osob, které o tyto děti pečují.

FAQ Etnicita v NRP