Comprehensive research of the situation of families and seniors

Number:
IP70606
RILSA Principal investigator:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
RILSA Co-investigator:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne , PhDr. Věra Kuchařová, CSc. , Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. , Mgr. et Mgr. Lucie Žáčková , Mgr. Naděžda Křečková Tůmová, Ph.D.
Grant provider:
Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic
Recipient:
Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA)
Project start:
2018
Project end:
2022
Description:

The aim of the project is to gather comprehensive information on families and seniors, thus providing quality and up-to-date data for the Ministry of Labour and Social Affairs (MoLSA) which is comparable in terms of time and the international context. The research focuses, on an annual basis, on specific types of families via specific so-called “probes”. The families are selected on the basis of an agreement with the contracting authority (MoLSA). The main subjects of interest consist of e.g. the socio-economic situation of families (including housing and the use of the tax and benefit systems, the economic activity rates of family members and the risk of poverty), the reconciliation of family and working life, intergenerational solidarity, the use of social and other services, socialisation in the family, care for dependent persons in the family, the perception of social measures aimed at supporting families, especially those with young children and seniors, etc. In addition, the conducting of the sample surveys of selected families will include the pilot verification of the sampling methodology which will enable the repetition of the survey and the comparison of different types of families while fully recognising their specific characteristics. The results of the project are used for the purposes of the periodic Family Report and for the updating of the MoLSA Family Policy Concept and specific pro-family measures. The results are also available to other state and local government bodies and family support organisations. In 2018, the “probes” targeted families with three or more children and reconstituted families. In 2019, attention shifted to single parents. In 2020, the topic was childlessness and the life of homoparental families. In 2021, research focuses on complete families.
 
  
Outputs
 

KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda – NEŠPOROVÁ, Olga – SVOBODOVÁ, Kamila – PALONCYOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva, 2023. Rodiny s dětmi v letech 2018–2022. Praha: RILSA.

KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda – NEŠPOROVÁ, Olga – SVOBODOVÁ, Kamila – PALONCYOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva, 2023. Úplné rodiny a sólo rodiče v době pandemie covidu-19. RILSA Policy Briefs, 5.

KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda – NEŠPOROVÁ, Olga – SVOBODOVÁ, Kamila – PALONCYOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva, 2023. Situace rodin s dětmi v České republice v letech 2018–2022. RILSA Policy Briefs, 4.

KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda, 2023. Rekonstituované rodiny a jejich postoje k partnerství (výsledky srovnávací studie). In. Patchworkové rodiny – trendy a souvislosti. Sborník ze semináře, který proběhl 17. října 2023 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou Podvýboru pro rodinu. Praha: Zdeněk Rampas – Nová vlna, 53–67.

 

KUCHAŘOVÁ, Věra – NEŠPOROVÁ, Olga – SVOBODOVÁ, Kamila – HÖHNE, Sylva – PALONCYOVÁ, Jana, 2022. Úplné rodiny s dětmi. Praha: VÚPSV, v. v. i.

KUCHAŘOVÁ, Věra, 2022. Komparace systémů finanční podpory rodin ve vybraných evropských zemích se zaměřením na peněžní dávky. Veřejná správa a sociální politika, 2(2), 63–80.

KUCHAŘOVÁ, Věra – NEŠPOROVÁ, Olga – SVOBODOVÁ, Kamila – HÖHNE, Sylva – PALONCYOVÁ, Jana, 2022. Úplné rodiny s dětmi a vliv pandemie covidu-19. Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., 6.

NEŠPOROVÁ, Olga, 2022. Homoparentální rodiny v České republice. Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., 3.

Workshop Families with children 2018–2022, 14 December 2022

 

PALONCYOVÁ, Jana – HAŠKOVÁ, Hana – HÖHNE, Sylva – KUCHAŘOVÁ, Věra – ŽÁČKOVÁ, Lucie – LUKIĆ, Aco, 2021. Bezdětní a postoje k rodičovství. PRAHA: VÚPSV, v. v. i.

NEŠPOROVÁ, Olga, 2021. Homoparentální rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i.

HÖHNE, Sylva – PALONCYOVÁ, Jana – ŽÁČKOVÁ, Lucie, 2021. Metodika indikátorů komplexního výzkumu o situaci rodin s dětmi. Praha: VÚPSV, v. v. i.

PALONCYOVÁ, Jana – HAŠKOVÁ, Hana – HÖHNE, Sylva – KUCHAŘOVÁ, Věra – ŽÁČKOVÁ, Lucie, 2021. Bezdětní a postoje k rodičovství. Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., 4.

Workshop Complete families, 13 December 2021

Workshop Childless and attitudes to parenthood. Same sex parented families, 8 June 2021

 

KUCHAŘOVÁ, Věra, 2020: Reflexe rodinné politiky – očekávání a postoje. Praha: VÚPSV, v. v. i.

PALONCYOVÁ, Jana – BARVÍKOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva – KUCHAŘOVÁ, Věra, 2020. Jak se žije sólo rodičům a co potřebují. Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., 4.

PALONCYOVÁ, Jana – BARVÍKOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva – KUCHAŘOVÁ, Věra – NEŠPOROVÁ, Olga, 2020. Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují. Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., 1.

 

PALONCYOVÁ, Jana – BARVÍKOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva – KUCHAŘOVÁ, Věra, 2019: Neúplné rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i.

KUCHAŘOVÁ, Věra – HÖHNE, Sylva – NEŠPOROVÁ, Olga – PALONCYOVÁ, Jana – BARVÍKOVÁ, Jana, 2019. Rodiny se třemi a více dětmi. Praha: VÚPSV, v. v. i.

PALONCYOVÁ, Jana – BARVÍKOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva – KUCHAŘOVÁ, Věra– NEŠPOROVÁ, Olga, 2019. Rekonstituované rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i.

PALONCYOVÁ, Jana – BARVÍKOVÁ, Jana, 2019. Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují? Fórum sociální politiky, 13(5), 4–9. 
Data archive

(primary data)
 

Childless and attitudes to parenthood 2020: 

Basic file information

Questionnaire

Quantitative Research – Technical Report (July–August 2020)

Data (in SPSS format) are available on request: Head of the Family Policy Department

Incomplete families 2019:

Form for file annotation

Questionnaire (Families 2019 – Single parents)

Quantitative Research – Technical Report (June–August 2019)

Data (in SPSS format) are available on request: Head of the Family Policy Department

Reconstituted families 2018:

Form for file annotation

Questionnaire (Families 2018 typ 2 – Step parent)

Quantitative Research – Technical Report (October–December 2018)

Data (in SPSS format) are available on request: Head of the Family Policy Department

Families with several children 2018:

Form for file annotation

Questionnaire (Families 2018 typ 1 – Multi-child)

Quantitative Research – Technical Report (October–December 2018)

Data (in SPSS format) are available on request: Head of the Family Policy Department