PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.

Researcher
Department:Family Policy
T:+420 211 152 747
Biography

Selected publications
  • HÖHNE, Sylva, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ, Dominik CHLAPEC & Ivana RAČÁKOVÁ, 2022. Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče. Praha: RILSA
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Olga NEŠPOROVÁ, Kamila SVOBODOVÁ, Sylva HÖHNE & Jana PALONCYOVÁ, 2022. Úplné rodiny s dětmi. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Kristýna JANUROVÁ, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2019. Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Kristýna JANUROVÁ, Sylva HÖHNE, Jana PALONCYOVÁ & Kamila SVOBODOVÁ, 2018. Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu. Praha: VÚPSV, v. v. i.