Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc.

Researcher
Department:Labour Market
T:+420 549 497 342
Selected publications
  • SUCHANEC, Miroslav & Karel ĎÁSEK, 2019. Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory. Sociální práce/Sociálna práca, 19(3), 100–116.
  • ĎÁSEK, Karel a Miroslav SUCHANEC, 2018. Generational Differences in Work values – Impression or Reality? The Case of Czech Generations X and Y. Ekonomika Management Inovace, 10(2), 36–52.
  • HORA, Ondřej & Miroslav SUCHANEC, 2015. Diskuze metodických postupů při evaluaci dopadu aktivní politiky zaměstnanosti ČR na datech OKpráce. Evaluační teorie a praxe, 3(1), 1–31.
  • HORA, Ondřej & Miroslav SUCHANEC, 2015. Pracovní stres a pracovní vypětí v podnikových organizacích. Economics Management Innovation, 7(2), 53–72.