Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.

Head of the Family Policy Department
Department:Family Policy
T:+420 211 152 744
Selected publications
  • PALONCYOVÁ, Jana, 2022. Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covidu-19. Demografie, 64(2), 124–138
  • HÖHNE, Sylva, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ, Dominik CHLAPEC & Ivana RAČÁKOVÁ, 2022. Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče. Praha: RILSA
  • PALONCYOVÁ, Jana, Sylva HÖHNE, Jana BARVÍKOVÁ, Lucie ŽÁČKOVÁ & Kristýna JANUROVÁ, 2022. Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění. Praha: RILSA
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2020. Zpráva o rodině 2020. Praha: VÚPSV, v. v. i.