Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.

Researcher
T:+420 549 493 471
Biography

Selected publications
  • HAVLÍKOVÁ, Jana & Olga HUBÍKOVÁ, 2022. Výsledky v sociální práci a jejich vztah ke kvalitě výkonu sociální práce. Sociální práce/Sociálna práca, 22(3), 89–106.
  • HAVLÍKOVÁ, Jana, 2020. Zdroje znalostí využívané sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty. Sociální práce/Sociálna práca, 20(5), 108–126.
  • HAVLÍKOVÁ, Jana, 2019. České základní školy v měnící se společnosti: nazrála již doba na zavedení školní sociální práce? Sociální práce/Sociálna práca, 19(5), 121–135.
  • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina & Jana HAVLÍKOVÁ, 2016. Current Developments in Social Care Services for Older Adults in the Czech Republic: Trends Towards Deinstitutionalization and Marketization. Journal of Social Service Research, 42(2), 180–198.
  • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina & Jana HAVLÍKOVÁ, 2015. The Potential of Domiciliary Care Service in the Czech Republic to Promote Ageing in Place. European Journal of Social Work, 18(1), 65–80.