Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.

Sociálně-právní ochrana dětí
T:+420 211 152 741
Biografie

Jana Barvíková vystudovala magisterský obor Sociální práce a sociální politika na Filozofické fakultě UK, následně pokračovala v doktorském studiu oboru Sociologie na Fakultě sociálních studií UK. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku transformační systemické terapie Virginie Satirové (MOVISA). Absolvovala studijní pobyty na Europe-Institute for Social Work at Alice Salomon University of Applied Sciences Berlin, European Summer School for Social Work (Un)Employment in Europe (srpen 1999), Universität des Saarlandes (duben až červenec 2000), Europe-Institute for Social Work at Alice Salomon University of Applied Sciences Berlin, European Summer School for Social Work From the European Summer School towards a strong and powerful Network of European Social Workersö (květen 2002) a Bauhaus Universität Weimar & Blekinge Institute of Technology Karlskrona, Future Urban Research in Europe: Culture and the City, EU-Fellowship Programme (červenec 2007). Zabývá se především výzkumnými tématy spojenými s rodinou, rodinnou politikou, sociálně-právní ochranou dětí a náhradní rodinnou péčí. Od roku 2015 je členkou expertní skupiny pro oblast náhradní rodinné péče Nadace Sirius. V letech 2016 až 2018 byla členkou Platformy expertní kulaté stoly k problematice odcházení z náhradní péče v rámci projektu Janus, z. s., Klíče k samostatnosti II a v letech 2020 až 2021 členkou expertní skupiny projektu Bezpečná náhradní rodina, Dobrá rodina, o. p. s. Aktuálně se věnuje výzkumnému projektu „Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče“.

Vybrané publikace
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2020. Zpráva o rodině 2020. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Kristina JANUROVÁ, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2019. Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) – VÚPSV, v. v. i.
  • BARVÍKOVÁ, Jana & ÖSTERLE, August, 2013. Long-term Care Reform in Central-Eastern Europe. The Case of the Czech Republic. In. Reforms in Long-term Care Policies in Europe. Investigating Institutional Change and Social Impacts. New York: Springer, 243–265.
  • BARVÍKOVÁ, Jana & Jana PALONCYOVÁ, 2016. Děti, rodiče a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu, z.ú. Praha: VÚPSV, v. v. i.