Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.

Researcher
Department:Family Policy
T:+420 211 152 741
Biography

Selected publications
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2020. Zpráva o rodině 2020. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Kristina JANUROVÁ, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2019. Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) – VÚPSV, v. v. i.
  • BARVÍKOVÁ, Jana & ÖSTERLE, August, 2013. Long-term Care Reform in Central-Eastern Europe. The Case of the Czech Republic. In. Reforms in Long-term Care Policies in Europe. Investigating Institutional Change and Social Impacts. New York: Springer, 243–265.
  • BARVÍKOVÁ, Jana & Jana PALONCYOVÁ, 2016. Děti, rodiče a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu, z.ú. Praha: VÚPSV, v. v. i.