Mgr. Danica Schebelle

Researcher
T:+420 211 152 773
Biography

Selected publications
  • SCHEBELLE, Danica, Jan KUBÁT, Lucie CVIKLOVÁ & Milan TUČEK, 2022. Mezikulturní povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území Hlavního města Prahy. Praha: RILSA.
  • SCHEBELLE, Danica, Jan KUBÁT, Jarmila MAREŠOVÁ, Ivana OLECKÁ & Jan ŽOFKA, 2020. Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • SCHEBELLE, Danica, Jan KUBÁT & Pavel BAREŠ, 2020. Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • SCHEBELLE, Danica, Jan KUBÁT & Pavel BAREŠ, 2018. Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • SCHEBELLE, Danica & Jan KUBÁT, 2017. Proces integrace rodin cizinců do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace. Praha: VÚPSV, v. v. i.