Mgr. Aneta Marková, Ph.D.

Projektová manažerka a vedoucí oddělení (mateřská dovolená)
T:+420 211 152 716
Biografie

Aneta Marková vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK a doktorský program Studia občanské společnosti na Fakultě humanitních studií UK (Ph.D., 2018). Absolvovala studijní pobyty na University of Glasgow, obor Health & Social Policy, (2008) a v Camphill Community Clanabogan v Severním Irsku (2015). Těžiště jejího odborného zájmu leží v oblasti podpory dospělých osob s intelektovým a vývojovým postižením. Zaměřuje se zejména na otázky týkající se zaměstnávání, dobrovolnictví, občanské advokacie a tranzitních období v životě člověka. Mezi lety 2007 a 2016 působila v koordinačních a manažerských rolích neziskového sektoru. Od roku 2018 do 2022 byla odborným garantem a koordinátorem v Národním pedagogickém institutu ČR. Od roku 2016 doposud přednáší speciálně pedagogická témata na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V současné době je hlavní řešitelkou projektu „Změny ve vybraných sociálních službách zaměřených na osoby s postižením v době krizového stavu v důsledku virového onemocnění“ (TAČR-TL05000413).

Vybrané publikace
  • MARKOVÁ, Aneta, 2020. Volunteering of People with Disability. Kontakt, 22(3), 200–206
  • MARKOVÁ, Aneta, 2019. Problematika poruch intelektového vývoje. In. Sociální práce s osobami se zdravotním postižením. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 62–70
  • MARKOVÁ, Aneta, 2018. The "Inclusive Volunteering" Phenomenon: Research into the Volunteering of People with Disabilities. Kontakt, 20(1), e48–e56