Management výzkumu

Hlavním posláním oddělení Managementu výzkumu je podpora plánování, tvorby, realizace a řízení výzkumných projektů, komunikace s externími partnery a nastavování strategie směřování výzkumné činnosti instituce.

Projektový manažer a vedoucí oddělení Management výzkumu
T:+420 211 152 716