Mgr. Aneta Marková, Ph.D.

Head of the Research Management Department (maternity leave)
T:+420 211 152 716
Selected publications
  • MARKOVÁ, Aneta, 2020. Volunteering of People with Disability. Kontakt, 22(3), 200–206
  • MARKOVÁ, Aneta, 2019. Problematika poruch intelektového vývoje. In. Sociální práce s osobami se zdravotním postižením. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 62–70
  • MARKOVÁ, Aneta, 2018. The "Inclusive Volunteering" Phenomenon: Research into the Volunteering of People with Disabilities. Kontakt, 20(1), e48–e56