Ing. Robert Trbola

Researcher
T:+420 549 498 386
Selected publications
  • HUBÍKOVÁ, Olga, Jana HAVLÍKOVÁ, Robert TRBOLA & Libor MUSIL, 2022. Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce. Praha: RILSA.
  • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava, Robert TRBOLA & Tomáš SIROVÁTKA, 2021. Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání: Případová studie na vybraném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Praha: VÚPSV, v. v. i. – Výzkumné centrum Brno.
  • HAVLÍKOVÁ, Jana, Olga HUBÍKOVÁ, Libor MUSIL & Robert TRBOLA, 2021. Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV, v. v. i. – Výzkumné centrum Brno.
  • TRBOLA, Robert & Miroslava RÁKOCZYOVÁ, 2011. Barriers to Integration of Immigrants and Integration Policy in the Czech Republic with Focus on Stakeholders and Their Co-operation. Migracijske i etničke teme, 27(1), 77–104.
  • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava & Robert TRBOLA (eds.), 2009. Sociální integrace přistěhovalců v ČR. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).