Ing. Jana Váňová

Researcher
T:+420 211 152 776
Biography

Selected publications
  • KOTÍKOVÁ, Jaromíra, Arno KRAUS, Jarmila MODRÁ, Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Jana VÁŇOVÁ, Petr VÍŠEK & Helena VYCHOVÁ, 2019. Dopady digitalizace, automatizace a digitalizace na trh práce, vzdělávání a sociální systémy – zahraniční poznatky. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KOTÍKOVÁ, Jaromíra, Arno KRAUS, Jarmila MODRÁ, Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Jana VÁŇOVÁ, Petr VÍŠEK & Helena VYCHOVÁ, 2019. Dopady digitalizace, automatizace a digitalizace na trh práce, vzdělávání a sociální systémy – rešerše dokumentů. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KOTÍKOVÁ, Jaromíra, Renata KYZLINKOVÁ, Jana VÁŇOVÁ, Soňa VEVERKOVÁ, Helena VYCHOVÁ, 2019. Flexibilní formy práce – sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KOTRUSOVÁ, Miriam, Jan KUBÁT, Danica SCHEBELLE, Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ & Jana VÁŇOVÁ, 2019. Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie II. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava, Miriam KOTRUSOVÁ, Pavel HORÁK, Jan KUBÁT, Helena MAREŠOVÁ, Danica SCHEBELLE, Marie TÁBORSKÁ, Robert TRBOLA & Jana VÁŇOVÁ, 2019. Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie I. Praha: VÚPSV, v. v. i.