Ing. Helena Vychová, Ph.D.

Výzkumná pracovnice
Oddělení:Trh práce
T:+420 211 152 774
Biografie

Helena Vychová vystudovala ekonomii na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde následně pokračovala v doktorském studium oboru Hospodářská politika (Ph.D., 2008). V srpnu 2000 absolvovala studijní pobyt na Universitě v Maastrichtu. Zabývá se zejména otázkami trhu práce a dalším vzděláváním dospělých. V letech 2004 až 2006 vedla seminář sociální politiky na Národohospodářské fakultě VŠE. Na Univerzitě Hradec Králové přednáší ekonomii (mikroekonomie a makroekonomie). Od roku 2004 byla členkou Platformy Programového partnerství pro implementaci prioritní osy 1 investiční priority 1.3 OPZ.

Vybrané publikace
  • VYCHOVÁ, Helena, 2021. Podpora digitálního začleňování starších osob. Veřejná správa a sociální politika, 1(2), 91–113.
  • KOTÍKOVÁ, Jaromíra, Renata KYZLINKOVÁ, Jana VÁŇOVÁ, Soňa VEVERKOVÁ & Helena VYCHOVÁ, 2020. Flexibilní formy práce – homeworking v ČR a vybraných evropských zemích. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KYZLINKOVÁ, Renata, Soňa VEVERKOVÁ & Helena VYCHOVÁ, 2020. Práce z domova – popis stavu před pandemií a možné konsekvence do nových poměrů organizace práce. FÓRUM sociální politiky, 14(5), 9–15.
  • KOTÍKOVÁ, Jaromíra, Renata KYZLINKOVÁ, Jana VÁŇOVÁ, Soňa VEVERKOVÁ & Helena VYCHOVÁ, 2019. Flexibilní formy práce – sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • VYCHOVÁ, Helena, 2014. Nástroje finanční podpory vzdělávání dospělých. Demografie, 56(1), 37–46.