Ing. Helena Vychová, Ph.D.

Researcher
Department:Labour Market
T:+420 211 152 774
Biography

Selected publications
  • VYCHOVÁ, Helena, 2021. Podpora digitálního začleňování starších osob. Veřejná správa a sociální politika, 1(2), 91–113.
  • KOTÍKOVÁ, Jaromíra, Renata KYZLINKOVÁ, Jana VÁŇOVÁ, Soňa VEVERKOVÁ & Helena VYCHOVÁ, 2020. Flexibilní formy práce – homeworking v ČR a vybraných evropských zemích. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KYZLINKOVÁ, Renata, Soňa VEVERKOVÁ & Helena VYCHOVÁ, 2020. Práce z domova – popis stavu před pandemií a možné konsekvence do nových poměrů organizace práce. FÓRUM sociální politiky, 14(5), 9–15.
  • KOTÍKOVÁ, Jaromíra, Renata KYZLINKOVÁ, Jana VÁŇOVÁ, Soňa VEVERKOVÁ & Helena VYCHOVÁ, 2019. Flexibilní formy práce – sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • VYCHOVÁ, Helena, 2014. Nástroje finanční podpory vzdělávání dospělých. Demografie, 56(1), 37–46.