doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Researcher
Biography