Ing. Helena Marešová

Projektová koordinátorka
T:+420 739 310 739
Biografie

Helena Marešová vystudovala obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Fakultě provozně-ekonomické ČZU v Praze. Dlouhodobě se věnuje politice zaměstnanosti, regionálním aspektům trhu práce, veřejným službám zaměstnanosti, aktivní politice zaměstnanosti a rizikovým skupinám na trhu práce.

Vybrané publikace
  • HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC, Markéta HORÁKOVÁ, Helena MAREŠOVÁ & Marie TÁBORSKÁ, 2022. Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017. Praha: VÚPSV, v. v. i. – Výzkumné centrum Brno.
  • VYHLÍDAL, Jiří, Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ & Markéta HORÁKOVÁ, 2021. Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • MAREŠOVÁ, Helena, Marie TÁBORSKÁ & Noemi ROUPCOVÁ, 2021. Poskytování poradenské a sociální práce lidem bez domova s akcentem na jejich pracovní uplatnění. FÓRUM sociální politiky, 15(5), 21–29.
  • KUBÁT, Jan, Helena MAREŠOVÁ, Danica SCHEBELLE, Marie TÁBORSKÁ & Miriam KOTRUSOVÁ, 2020. Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava, Miriam KOTRUSOVÁ, Pavel HORÁK, Jan KUBÁT, Helena MAREŠOVÁ, Danica SCHEBELLE, Marie TÁBORSKÁ, Robert TRBOLA & Jana VÁŇOVÁ, 2019. Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017. Dílčí podkladová studie I. Praha: VÚPSV, v. v. i.