Článek

Zpráva ze semináře evropské občanské iniciativy „Zaveďme nepodmíněný základní příjem“ Jiří Silný

Abstrakt

Článek je příspěvkem k aktuálně rozvíjené diskusi o problematice nepodmíněného základního příjmu. Zabývá se několika aspekty tématu (například demografickým, ekonomickým/finančním,  etickým a politickým) a pokouší se určit, nakolik je současný koncept průchodný. Většina autorových argumentů vyznívá ohledně možnosti zavedení nepodmíněného základního příjmu skepticky.

Přečíst článek