Fórum sociální politiky – 01/2021

Fórum sociální politiky 01/2021
Fórum sociální politiky – 01/2021 [790,35 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

časopis Fórum sociální politiky tímto prvním letošním číslem zahajuje již svůj 15. ročník. Vynasnažíme se, abychom nadále otiskovali erudované a zajímavé články. V druhém roce koronavirového trápení, které přináší velice náročné výzvy také v oblasti sociální politiky, je rozvoj její poučené reflexe určitě velmi zapotřebí.

[…]

S přáním inspirativního čtení
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Český (ne)systém financování dlouhodobé péče Jaroslav Vostatek
Prekarizovaná práce mezi zaměstnanci v ČR v letech 2008−2018 Martin Spurný
Nabídka ukrajinské migrační pracovní síly a její poptávka v Česku Dušan Drbohlav − Patrik Budský − Dita Čermáková − Milan Lupták − Eva Janská − Zdeněk Čermák − Dagmar Dzúrová − Lukáš Valenta − Petr Weisser − Miroslav Žilka − František Freiberg
Lze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku závažného onemocnění? Miroslav Kala − Zlatica Dorková − Maxim Tomoszek − Martina Ležáková
Od utopické vize k české realitě aneb Další úvahy k nepodmíněnému základnímu příjmu Jaroslav Šulc
Zpráva ze semináře evropské občanské iniciativy „Zaveďme nepodmíněný základní příjem“ Jiří Silný
Jak zlepšit komunikaci v rodinách? A jak poté zlepšení komunikace změřit? Bára Procházková
Bezdomovectví lidí středního věku v Praze Laco Toušek
Historie, odbory a společnost Soňa Veverková
Novinky v knihovním fondu VÚPSV RILSA
Novinky z činnosti VÚPSV RILSA