Článek

Základy sociální politiky v souhrnu Jiří Biskup

Abstrakt

Igor Tomeš: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky
Praha, Portál, 2010. 1. vyd. 440 s. ISBN 978-80-7367-680-3

Přečíst článek