Článek

Využití metody benchmarkingu pro trvalé zlepšování kvality v sociálních službách Karel Dušek, Zdeněk Terbr

Abstrakt

Na území hlavního města Prahy v současné době probíhá projekt „Kvalita v sociálních službách“, který je od března roku 2010 do března roku 2012 zabezpečován společností Lara consulting, s. r. o. Jeho cílem je především zvyšování kvality služeb poskytovaných klientům v pobytových zařízeních na území hlavního města Prahy zřizovaných Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Přečíst článek