Článek

Tvorba sítě základních a středních škol v kontextu dostupnosti a kvality vzdělání Jan Mertl

Abstrakt

Článek se věnuje tvorbě sítě základních a středních škol v České republice, a to ve vazbě na aktuální verdikt Ústavního soudu na toto téma. Autor ukazuje význam ekvity ve vzdělávání, která má zásadní význam pro naplnění ústavních práv občanů. Objasňuje, proč prostá redistribuce  veřejných zdrojů „na žáka“, volitelné tržní školné a vnější kontrola činnosti škol ke kvalitnímu a dostupnému vzdělávání nestačí. Mezi jeho doporučení patří posílení role státní dotace v řízení sítě škol, i ve vazbě na princip neziskového hospodaření. Dále autor doporučuje omezit počet  míst na víceletých gymnáziích, zachovat speciální školy a přestat přehnaně spoléhat na externí písemné testování.

Přečíst článek