Fórum sociální politiky – 4/2019

Fórum sociální politiky 04/2019
Fórum sociální politiky – 04/2019 [781,49 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nedlouho předtím, než se k Vám dostalo toto nové číslo Fóra sociální politiky, téma sociální politiky silně rezonovalo českým veřejným prostorem, a to navzdory obvyklé „okurkové sezóně“. Srpnové jednání o rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2020 patřilo v meziresortním srovnání k  těm nejtěžším a nejemocionálněji komentovaným. Soudím, že tematická skladba čtvrtého čísla Fóra sociální politiky dobře ukazuje, že se jedná o opravdu důležitou a mnohovrstevnatou oblast.

[…]

S přáním přínosného a inspirativního čtení
Petr Šafařík
šéfredaktor

Obsah časopisu

Marginalizace přídavku na dítě v ČR v letech 2005−2017 Ivana Turková
Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová o hospodářské a sociální politice Evropské unie
„… protože to byla moje vina, tak musela na mě zvýšit hlas.“ Zkušenosti rodičů s mentálním postižením s nabízenou formální podporou Mgr. Adamčíková Zdeňka, PhD., Bc. Mgr. Bernoldová Jana, PhD., prof. Strnadová Iva, PhD., Mgr. Sedláková Kateřina
Uplatňují se technokraté, scházejí státníci Martin Potůček
Nová sociální agenda pro Evropu z perspektivy zaměstnavatelů Vladimíra Drbalová
Vývoj zaměstnanosti starších osob ve vybraných zemích EU Petr Wija
Platformová práce je v Česku rozšířenější než jinde v Evropě Kateřina Smejkalová
Tvorba sítě základních a středních škol v kontextu dostupnosti a kvality vzdělání Jan Mertl
Oslavy 100 let MOP − ohlédnutí zaměstnavatelů Vladimíra Drbalová
Vzdělání, dovednosti a mobilita Magdalena Kotýnková
Česká rodina na počátku 21. století Vladimír Barák
Novinky z činnosti VÚPSVu RILSA
Novinky v knihovním fondu VÚPSVu RILSA