Článek

Senioři a dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením v jednom zařízení sociálních služeb Táňa Faltisová

Abstrakt

Domov pro osoby se zdravotním postižením a domov pro seniory jsou dvě rozdílné služby sociální péče s rozdílnými cílovými skupinami. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se v domovech pro osoby se zdravotním postižením „poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.“1 V domovech pro seniory se „poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.“2 Jediný rozdíl v základních činnostech, které tyto sociální služby podle zákona o sociálních službách obsahují, je ve výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba domov pro osoby se zdravotním postižením tuto činnost obsahuje, služba domov pro seniory ji naopak neobsahuje.3 Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že osoby, kterým jsou tyto dvě sociální služby určeny, mají velmi podobné potřeby a že by mohlo být vhodné a výhodné poskytovat obě služby v jednom zařízení sociálních služeb, resp. v jedné budově, protože na personál i na technické vybavení zařízení budou kladeny podobné nároky.

Přečíst článek