Článek

Projekt „Cesta ke kvalitě“ s podporou Iniciativy Společenství EQUAL Ladislav Průša

Abstrakt

Jedním z celé řady projektů, které jsou v naší republice realizovány v rámci Iniciativy Společenství EQUAL, spolufinancované z prostředků Evropské unie, je projekt „Cesta ke kvalitě“, jehož předkladatelem je Úřad práce v Chrudimi. Je realizován ve spolupráci s partnery jak na mezinárodní úrovni (organizace z Itálie, Německa, Rakouska a Slovenska), tak v České republice, kde je do něj zapojeno celkem 11 dalších organizací. V uplynulém období byla v jeho rámci realizována celá řada aktivit (viz www.cestakekvalite.cz). Cílem tohoto příspěvku je prezentovat dva výstupy, a to návrhy opatření k rozvoji sociálních služeb v Pardubickém kraji a souhrn poznatků z diskusí o zkušenostech s implementací zákona o sociálních službách.

Přečíst článek